Tworzymy piękny uśmiech

e-rejestracja:

nazwisko i imię*:

telefon*:

e-mail*:

sugerowany termin*:

Short price list

Full list of services Unident
All prices are indicative only. The cost of treatment is determined individually during a consultation visit.

GENERAL

Dental review for Unident patients 100 PLN
Dental review for first-time patients 100 PLN
Dental consultation 150 PLN
Adaptive visit for kids 150 PLN

RADIOLOGY

Point picture 30 PLN
Panoramic picture 100 PLN
Tomography 100 PLN

CONSERVATIVE TREATMENT

Dental specialist consultation 150 PLN
Traditional anesthetic 40 PLN
Tooth sealing 150 PLN
Extended tooth sealing 250 PLN
Tooth filling (composite material) 300-400 PLN
Highly aesthetic filling 400-500 PLN
Fiberglass reinforced filling from 450 PLN
Composite reconstruction of a damaged tooth from 400 PLN
Tooth reconstruction with a fiberglass insert from 600 PLN
Healing tooth dressing in permanent tooth 200 PLN
Filling the defect in a milk tooth from 200 PLN
Colorful filling for children from 200 PLN
Teeth whitening – overlay method (6 syringes of gel) 1200 PLN
Teeth whitening – dead tooth (1 visit) 250 PLN
Therapeutic filling Fuji Triage 200 PLN

ENDODONTIC

Primary Secondary
Root canal treatment – single-channel tooth 800 PLN 900 PLN
Root canal treatment – two-channel tooth 1000 PLN 1100 PLN
Root canal treatment – three-channel tooth 1200 PLN 1300 PLN
Root canal treatment – four-channel tooth 1300 PLN 1400 PLN
Root canal treatment – single-channel tooth under microscope from 1000 PLN
Root canal treatment – two-channel tooth under microscope from 1200 PLN
Root canal treatment – three-channel tooth under microscope from 1500 PLN
Root canal treatment – four-channel tooth under microscope from 1600 PLN

PROSTHETICS

Composite veneer 700 PLN
Porcelain veneer 1800 PLN
Composite Inlay/Onlay 1200 PLN
Porcelain Inlay/Onlay 1800 PLN
Porcelain crown on metal 1200 PLN
Porcelain crown on zirconium 1800 PLN
All-ceramic crown 1800 PLN
Protective crown (temporary) 100 PLN
Full denture 1800 PLN
Frame denture 2500 PLN
Acrylic microprosthesis 1200 PLN
Denture repair 400 PLN
Denture relining 700 PLN
Relaxation splint from 800 PLN
Adding a tooth to a denture 250 PLN
Gluing crown 300 PLN
Individual crown-root inlay from 600 PLN
Crown removal 1 point 100-200 PLN

DENTAL SURGERY

Permanent tooth extraction from 300 PLN
Wisdom tooth extraction (unretained) from 500 PLN
Milk tooth removal from 200 PLN
Surgical tooth / root removal from 450 PLN
Surgical removal of a retained tooth from 800 PLN
Root apex resection from 500 PLN
Frenectomy from 350 PLN
Cystectomy from 500 PLN
Oral-antral fistula closure from 400 PLN
Histopathology 200 PLN
Gum flap surgery from 400 PLN
Suture removal after surgery from another clinic 100 PLN
Germectomy 1000 PLN

IMPLANTOLOGY

Implantological consultation 200 PLN
Implant insertion from 2500 PLN
Prosthetic reconstruction with the implant from 2500 PLN
Bone regeneration during the treatment from 1200 PLN
Sinus lift from 2500 PLN

DENTAL HYGIENIC TREATMENT

Scaling from 200-250 PLN
Sandblasting from 200-250 PLN
Fluoridation 100 PLN
Complex prophylaxis (scaling + sandblasting + fluoridation) 350 PLN

Skrócony cennik

Pełna oferta usług stomatologicznych Unident.
Podane ceny są wyłącznie orientacyjne.
Koszt leczenia zostanie ustalony indywidualnie w czasie wizyty konsultacyjnej.

OGÓLNE

Przegląd stomatologiczny dla pacjentów firmy Unident 100 zł
Przegląd stomatologiczny dla pacjentów pierwszorazowych 100 zł
Konsultacja stomatologiczna 150 zł
Wizyta adaptacyjna dla dzieci 150 zł

RADIOLOGIA

Zdjęcie punktowe 30 zł
Zdjęcie panoramiczne 100 zł
Tomografia 100 zł

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Konsultacje specjalistyczne 150 zł
Znieczulenie tradycyjne 40 zł
Lakowanie zęba 150 zł
Poszerzone lakowanie 250 zł
Wypełnienie w zębie stałym (materiał kompozytowy) 300-400 zł
Wypełnienie wysoko-estetyczne 400-500 zł
Wypełnienie wzmocnione włóknem szklanym od 450 zł
Odbudowa kompozytowa zniszczonego zęba od 400 zł
Odbudowa zęba za pomocą wkładu z włókna szklanego od 600 zł
Opatrunek leczniczy w zębie stałym 200 zł
Wypełnienie ubytku w zębie mlecznym (glassionomer) od 200 zł
Kolorowe wypełnienie dla dzieci od 200 zł
Wybielanie zębów metodą nakładkową (6 strzykawek żeli) 1200 zł
Wybielanie zęba martwego (cena za wizytę) 250 zł
Wypełnienie lecznicze Fuji Triage 200 zł

ENDODONCJA

Pierwotne Powtórne
Leczenie i wypełnienie kanału zęba jednokanałowego 800 zł 900 zł
Leczenie i wypełnienie kanałów zęba dwukanałowego 1000 zł 1100 zł
Leczenie i wypełnienie kanałów zęba trzykanałowego 1200 zł 1300 zł
Leczenie i wypełnienie kanałów zęba czterokanałowego 1300 zł 1400 zł
Leczenie i wypełnienie kanału zęba jednokanałowego pod mikroskopem od 1000 zł
Leczenie i wypełnienie kanałów zęba dwukanałowego pod mikroskopem od 1200 zł
Leczenie i wypełnienie kanałów zęba trzykanałowego pod mikroskopem od 1500 zł
Leczenie i wypełnienie kanałów zęba czterokanałowego pod mikroskopem od 1600 zł

PROTETYKA

Licówka kompozytowa 700 zł
Licówka porcelanowa 1800 zł
Inlay/Onlay kompozytowa 1200 zł
Inlay/Onlay porcelanowy 1800 zł
Korona licowana porcelaną na metalu 1200 zł
Korona licowana porcelaną na cyrkonie 1800 zł
Korona pełnoceramiczna 1800 zł
Korona ochronna (tymczasowa) 100 zł
Proteza całkowita 1800 zł
Proteza szkieletowa 2500 zł
Mikroproteza akrylowa 1200 zł
Sklejenie protezy 400 zł
Podścielenie protezy 700 zł
Szyna relaksacyjna od 800 zł
Dostawienie zęba do protezy 250 zł
Podklejenie korony 300 zł
Wkład koronowo – korzeniowy indywidualny od 600 zł
Usunięcie korony, mostu 1 punkt 100-200 zł

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Usunięcie zęba stałego od 300 zł
Usunięcie zęba ósmego niezatrzymanego od 500 zł
Usunięcie zęba mlecznego od 200 zł
Chirurgiczne usunięcie zęba / korzenia od 450 zł
Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego od 800 zł
Resekcja szczytu korzenia zęba od 500 zł
Podcięcie wędzidełka od 350 zł
Wyłuszczenie torbieli od 500 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego od 400 zł
Badanie histopatologiczne 200 zł
Wycięcie kaptura dziąsłowego od 400 zł
Usunięcie szwów po zabiegu w innym gabinecie 100 zł
Germektomia 1000 zł

IMPLANTOLOGIA

Konsultacja implantologiczna 200 zł
Wszczepienie implantu od 2500 zł
Odbudowa protetyczna na implancie od 2500 zł
Regeneracja kości podczas zabiegu od 1200 zł
Podniesienie dna zatoki szczękowej od 2500 zł

HIGIENIZACJA

Scaling od 200-250 zł
Piaskowanie od 200-250 zł
Fluoryzacja 100 zł
Pakiet (scaling + piaskowanie + fluoryzacja) 350 zł