Tworzymy piękny uśmiech

e-rejestracja:

nazwisko i imię*:

telefon*:

e-mail*:

sugerowany termin*:

Short price list

Full list of services Unident
All prices are indicative only.
The cost of treatment is determined individually during a consultation visit.

RADIOLOGY

Panoramic X -Ray picture 80 PLN

CONSERVATIVE TREATMENT

Dental check-up 0 PLN
Dental consultation 50 PLN
Adaptation visit for children 50 PLN
Tooth sealing 50 PLN
Tooth filling (composite material:) 120-200 PLN
Bonding 200-300 PLN
Tooth-colored fillings for children 100 PLN
Composite veneer 250-300 PLN
Composite Inlay / Onlay 500 PLN
Porcelain Inlay / Onlay 700 PLN
Teeth whitening – overlay method 700 PLN
Traditional anesthetic included in the price free of charge

ENDODONTIC

Root canal treatment – single-channel tooth 300 PLN
Root canal treatment – two-channel tooth 400 PLN
Root canal treatment – three-channel tooth 500 PLN
Specialist endodontic treatment
Root canal treatment with rotary tools, filling root canals with gutta-percha to heat.
300-600 PLN

PROSTHETICS

Porcelain veneer 1200 PLN
Porcelain crown 600 PLN
Porcelain crown on zirconium 1500 PLN
All-ceramic crown 1500 PLN
Full denture 1200 PLN
Frame denture 1500 PLN
Denture repair 100 PLN

DENTAL SURGERY

Tooth extraction from 120 PLN
Surgical tooth / root extraction from 150 PLN
Surgical extraction of impacted tooth from 250 PLN
Making connection in dental fistula 200 PLN
Root tip resection from 250 PLN
Frenectomy from 150 PLN
Cystectomy from 350 PLN

IMPLANTOLOGY

Implantological consultation 100 PLN
Implant insertion from 2000 PLN
Prosthetic reconstruction with the implant from 2000 PLN
Bone regeneration during the treatment from 1000 PLN
Sinus lift from 2000 PLN

DENTAL HYGIENIC TREATMENT

Scaling (ultrasonic removal of dental plaque) from 120 PLN
Sandblasting from 130 PLN
Fluoridation 100 PLN
Complex prophylaxis (scaling + sandblasting + fluoridation) 250 PLN

Skrócony cennik

Pełna oferta usług stomatologicznych Unident.
Podane ceny są wyłącznie orientacyjne.
Koszt leczenia zostanie ustalony indywidualnie w czasie wizyty konsultacyjnej.

RADIOLOGIA

Zdjęcie panoramiczne 80 zł

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Przegląd stomatologiczny 0 zł
Konsultacja ogólnostomatologiczna 50 zł
Wizyta adaptacyjna dla dzieci 50 zł
Lakowanie zęba 50 zł
Wypełnienie zęba (materiał kompozytowy) 120-200 zł
Odbudowa kompozytowa zniszczonego zęba 200-300 zł
Kolorowe wypełnienie dla dzieci 100 zł
Licówka kompozytowa 250-300 zł
Inlay / Onlay kompozytowy 500 zł
Inlay / Onlay porcelanowy 700 zł
Wybielanie zębów metodą nakładkową 700 zł
Znieczulenie tradycyjne w cenie zabiegu gratis

ENDODONCJA

Leczenie i wypełnienie kanału zęba jednokanałowego 300 zł
Leczenie i wypełnienie kanałów zęba dwukanałowego 400 zł
Leczenie i wypełnienie kanałów zęba trzykanałowego 500 zł
Leczenie endodontyczne specjalistyczne
Opracowanie kanałów narzędziami rotacyjnymi, wypełnienie gutaperką na ciepło.
300-600 zł

PROTETYKA

Licówka porcelanowa 1200 zł
Korona licowana porcelaną 600 zł
Korona licowana porcelaną na cyrkonie 1500 zł
Korona pełnoceramiczna 1500 zł
Proteza całkowita 1200 zł
Proteza szkieletowa 1500 zł
Sklejenie protezy 100 zł

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Usunięcie zęba od 120 zł
Chirurgiczne usunięcie zęba / korzenia od 150 zł
Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego od 250 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego 200 zł
Resekcja szczytu korzenia zęba od 250 zł
Podcięcie wędzidełka od 150 zł
Wyłuszczenie torbieli od 350 zł

IMPLANTOLOGIA

Konsultacja implantologiczna 100 zł
Wszczepienie implantu od 2000 zł
Odbudowa protetyczna na implancie od 2000 zł
Regeneracja kości podczas zabiegu od 1000 zł
Podniesienie dna zatoki szczękowej od 2000 zł

HIGIENIZACJA

Scaling (usunięcie kamienia ultradźwiękami) od 120 zł
Piaskowanie od 130 zł
Fluoryzacja 100 zł
Pakiet (scaling +piaskowanie + fluoryzacja) 250 zł