Tworzymy piękny uśmiech

e-rejestracja:

nazwisko i imię*:

telefon*:

e-mail*:

sugerowany termin*:

Short price list

Full list of services Unident
All prices are indicative only. The cost of treatment is determined individually during a consultation visit.

GENERAL

Dental review for Unident patients 0 PLN
Dental review for first-time patients 50 PLN
Dental consultation 100 PLN
Adaptive visit for kids 70 PLN

RADIOLOGY

Point picture 30 PLN
Panoramic picture 80 PLN

CONSERVATIVE TREATMENT

Dental specialist consultation 100 PLN
Traditional anesthetic 20 PLN
Tooth sealing 80 PLN
Extended tooth sealing 100-150 PLN
Tooth filling (composite material:) 150-200 PLN
Highly aesthetic filling 200-300 PLN
Fiberglass reinforced filling from 250 PLN
Composite reconstruction of a damaged tooth 200-300 PLN
Tooth reconstruction with a fiberglass insert 300-350 PLN
Tooth reconstruction with standard inserts 250 PLN
Healing tooth dressing in permanent tooth 100 PLN
Filling the defect in a milk tooth from 100 PLN
Colorful filling for children from 130 PLN
Teeth whitening – overlay method 800 PLN
Teeth whitening – dead tooth (1 visit) 80 PLN

ENDODONTIC

Root canal treatment – single-channel tooth 300-400 PLN
Root canal treatment – two-channel tooth 450-550 PLN
Root canal treatment – three-channel tooth 600-700 PLN
Root canal treatment – four-channel tooth 700-800 PLN

PROSTHETICS

Composite veneer 500 PLN
Porcelain veneer 1200 PLN
Composite Inlay/Onlay 500 PLN
Porcelain Inlay/Onlay 700 PLN
Porcelain crown on metal 800 PLN
Porcelain crown on zirconium 1600 PLN
All-ceramic crown 1600 PLN
Protective crown (temporary) 70 PLN
Full denture 1200 PLN
Frame denture 1600-1800
Acrylic microprosthesis 500 PLN
Denture repair 150 PLN
Denture relining 400 PLN
Relaxation splint 400 PLN
Adding a tooth to a denture 150 PLN
Gluing crown 100 PLN
Individual crown-root inlay 400 PLN
Crown removal 1 point 100-200 PLN

DENTAL SURGERY

Permanent tooth extraction from 150 PLN
Milk tooth removal from 100 PLN
Surgical tooth / root removal from 250-350 PLN
Surgical removal of a retained tooth from 400-500 PLN
Root apex resection from 400-600 PLN
Frenectom from 200 PLN
Cystectomy from 400 PLN
Making connection in dental fistula 300 PLN
Histopathology 100 PLN

IMPLANTOLOGY

Implantological consultation 100 PLN
Implant insertion from 2000 PLN
Prosthetic reconstruction with the implant from 2000 PLN
Bone regeneration during the treatment from 1000 PLN
Sinus lift from 2000 PLN

DENTAL HYGIENIC TREATMENT

Scaling (ultrasonic removal of dental plaque) from 120 PLN
Sandblasting from 130 PLN
Fluoridation 100 PLN
Complex prophylaxis (scaling + sandblasting + fluoridation) from 250-300 PLN

Skrócony cennik

Pełna oferta usług stomatologicznych Unident.
Podane ceny są wyłącznie orientacyjne.
Koszt leczenia zostanie ustalony indywidualnie w czasie wizyty konsultacyjnej.

OGÓLNE

Przegląd stomatologiczny dla pacjentów firmy Unident 0 zł
Przegląd stomatologiczny dla pacjentów pierwszorazowych 50 zł
Konsultacja stomatologiczna 100 zł
Wizyta adaptacyjna dla dzieci 70 zł

RADIOLOGIA

Zdjęcie punktowe 30 zł
Zdjęcie panoramiczne 80 zł

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Konsultacje specjalistyczne 100 zł
Znieczulenie tradycyjne 20 zł
Lakowanie zęba 80 zł
Poszerzone lakowanie 100-150 zł
Wypełnienie w zębie stałym (materiał kompozytowy) 150-200 zł
Wypełnienie wysoko-estetyczne 200-300 zł
Wypełnienie wzmocnione włóknem szklanym od 250 zł
Odbudowa kompozytowa zniszczonego zęba 200-300 zł
Odbudowa zęba za pomocą wkładu z włókna szklanego 300-350 zł
Odbudowa zęba za pomocą wkładów k-k standardowych 250 zł
Opatrunek leczniczy w zębie stałym 100 zł
Wypełnienie ubytku w zębie mlecznym (glassionomer) od 100 zł
Kolorowe wypełnienie dla dzieci od 130 zł
Wybielanie zębów metodą nakładkową 800 zł
Wybielanie zęba martwego (cena za wizytę) 80 zł

ENDODONCJA

Leczenie i wypełnienie kanału zęba jednokanałowego 300-400 zł
Leczenie i wypełnienie kanałów zęba dwukanałowego 450-550 zł
Leczenie i wypełnienie kanałów zęba trzykanałowego 600-700 zł
Leczenie i wypełnienie kanałów zęba czterokanałowego 700-800 zł
Opracowanie kanałów narzędziami rotacyjnymi, wypełnienie gutaperką na ciepło 300-600 zł

PROTETYKA

Licówka kompozytowa 500 zł
Licówka porcelanowa 1200 zł
Inlay/Onlay kompozytowa 500 zł
Inlay/Onlay porcelanowy 700 zł
Korona licowana porcelaną na metalu 800 zł
Korona licowana porcelaną na cyrkonie 1600 zł
Korona pełnoceramiczna 1600 zł
Korona ochronna (tymczasowa) 70 zł
Proteza całkowita 1200 zł
Proteza szkieletowa 1600-1800 zł
Mikroproteza akrylowa 500 zł
Sklejenie protezy 150 zł
Podścielenie protezy 400 zł
Szyna relaksacyjna 400 zł
Dostawienie zęba do protezy 150 zł
Podklejenie korony 100 zł
Wkład koronowo – korzeniowy indywidualny 400 zł
Usunięcie korony, mostu 1 punkt 100-200 zł

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Usunięcie zęba stałego od 150 zł
Usunięcie zęba mlecznego od 100 zł
Chirurgiczne usunięcie zęba / korzenia od 250-350 zł
Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego 400-500 zł
Resekcja szczytu korzenia zęba od 400-600 zł
Podcięcie wędzidełka od 200 zł
Wyłuszczenie torbieli od 400 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego od 300 zł
Badanie histopatologiczne od 100 zł

IMPLANTOLOGIA

Konsultacja implantologiczna 100 zł
Wszczepienie implantu od 2000 zł
Odbudowa protetyczna na implancie od 2000 zł
Regeneracja kości podczas zabiegu od 1000 zł
Podniesienie dna zatoki szczękowej od 2000 zł

HIGIENIZACJA

Scaling (usunięcie kamienia ultradźwiękami) od 120 zł
Piaskowanie od 130 zł
Fluoryzacja 100 zł
Pakiet (scaling +piaskowanie + fluoryzacja) 250-300 zł